İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553864

Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistik tekniği değildir?


Korelasyon

SWOT analizi

Ki-kare

Çoklu regresyon

T-testi


Yanıt Açıklaması:

Korelasyon, t-testi, çoklu regresyon ve Ki-kare teknikleri, yordamsal istatistik teknikleridir. Bunların dışında kalan SWOT analizi ise yordamsal istatistik tekniklerinden biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum