İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71912

Bir araştırmacının, verilerin kodlanması ve temaların bulunması aşamasından sonra ortaya çıkan bulguları yorumlarken dikkat etmesi gereken en önemli olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Bazı verileri göz ardı etmemek
Sonuçlara müdahale etmemek
Verileri bilinçli olarak değiştirmemek
Bilimsellik ve tarafsızlık
Yanlı yorumlar yapmak

Yanıt Açıklaması: Yorumlama çok önemli bir aşamadır ve araştırmacı tarafından bilimsel ve yansız bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Araştırmacı içerik analizi yönteminde veri toplama, tanımlama ve sunma aşamasının her düzeyinde vardır ve araştırmacının bu verileri kendisinin yorumlaması çok önemlidir. Bu nedenle araştırmacı, araştırmanın bu son ve en can alıcı aşamasında topladığı verilere anlam kazandırmak, bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden-sonuç ilişkileri kurmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin bilimsel açıklamalar yapmakla yükümlüdür .
Yorumlar
  • 0 Yorum