İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71922

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalardan biri değildir?


Personelin aylık ücretleri
Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları)
Sarf malzemeleri
Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar
Amortisman giderleri

Yanıt Açıklaması: • Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği) • Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları) • Sarf malzemeleri (yazılım, video ve ses kasetleri). • Kitaplar. Telefon, baskı, ofis harcamaları, fotokopi, kütüphane talepleri, posta bedelleri dâhil sürdürme masrafları ya da genel masraflar • Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar. • Deneklere ödemeler ve deneklerin harcamaları • Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler. • Personel sağlama için ilan giderleri. • Ticari yayınevlerine ödemeler veya belirli dergilerin talep ücretleri olasılıkları dahil, baskı ve yayımlama masrafları. Bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalar yukarıda belirtilmiştir, amortisman giderleri ise bunların arasında yer almamaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum