İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71935

Deniz öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları hakkında bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırma sürecinde hazırladığı soruları katılımcılarla tek tek buluşarak onlara yöneltmiştir. Deniz soruları sorarken bir sıra gözetmemiş ve gerekli gördüğü durumlarda katılımcılara ilave sorular da sormuştur. Deniz’in kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Yapılandırılmış görüşme
Yarı- yapılandırılmış görüşme
Yapılandırılmamış görüşme
Anket
Odak grup görüşmesi

Yanıt Açıklaması: Yapılandırılmış görüşmede hazırlanan sorular her katılımcıya aynı sıra ve biçimde sorulmaktadır. Bu örnekte ise sorular için bir sıra gözetilmemiştir. Yapılandırılmamış görüşme ise soruların önceden belirlenmediği bir türdür. Odak grup görüşmesi ise birden fazla katılımcıyla aynı anda yapılan görüşmedir. Anket yönteminde de her katılımcıya önceden belirlenen sorular yöneltilmektedir. Dolayısıyla Deniz’in kullandığı yöntem yarı-yapılandırılmış görüşmeye örnektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum