İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71975

Aşağıdakilerden hangisi, bir araştırma sürecinde bütçelenmesi veya bir fona başvurulduğunda maliyetlendirilmesi gerekenler unsurlardan biri değildir?


Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği)
Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar
Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler
Personel sağlama için ilan giderleri
Araştırma sürecinde personelin şahsi giderleri

Yanıt Açıklaması: Bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalar veya eğer bir araştırma için herhangi bir fona başvuruluyorsa maliyetlendirilmesi gerekenler; Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği) • Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları) • Sarf malzemeleri (yazılım, video ve ses kasetleri). • Kitaplar. Telefon, baskı, ofis harcamaları, fotokopi, kütüphane talepleri, posta bedelleri dâhil sürdürme masrafları ya da genel masraflar • Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar. • Deneklere ödemeler ve deneklerin harcamaları • Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler. • Personel sağlama için ilan giderleri. • Ticari yayınevlerine ödemeler veya belirli dergilerin talep ücretleri olasılıkları dahil, baskı ve yayımlama masrafları. Doğru yanıt E seçeneğidir
Yorumlar
  • 0 Yorum