İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72039

Yürütülmekte olan arkeolojik bir kazıda, paleolitik döneme ait bir takım taş aletler bulunmuştur. Kazıyı yürütmekte olan ekibin başındaki araştırmacı, (I) Yaptığı gözlemleri, tekrar edilebilir nitelikte raporlamıştır. (II) Elde ettiği bulguları, farklı araştırmacıların bulguları ile ilişkilendirip, soyutlama yöntemiyle bilgiye dönüştürmüştür. (III) Ardından bu bilgileri, kendi deneyimleri ve düşüncelerine göre yorumlamıştır. (IV) Daha sonra bu aletler hakkında araştırmalarını sürdüren araştırmacı, benzer aletler hakkında daha önce yazılmış olan kaynaklara atıflarda bulunarak bir makale yazmıştır. (V) Ayrıca amacın önemini ve yöntemin uygunluğunu objektif biçimde savunmuştur. Paragrafta verilen numaralı cümlelerin hangisinde nesnel yaklaşımdan uzak bir tavır sergilenmiştir?


I.
II.
III.
IV.
V.

Yanıt Açıklaması: Nesnel yollarla elde ettiği bilgileri, III. cümlede kendi düşüncelerine göre yorumlayarak, nesnellikten uzaklaşmış, öznel bir tutum sergilemiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum