İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72077

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizi aşamalarından biridir?


Dokümanlara ulaşma
Dokümanların özgünlüğünün kontrol edilmesi ve kullanım izinlerinin alınması
Dokümanların çözümlenmesi
Temaların bulunması
Veriyi kullanma

Yanıt Açıklaması: İçerik analizi dört aşamada gerçekleştirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu aşamalar: 1. Verilerin kodlanması ? 2. Temaların bulunması ? 3. Kodların ve temaların organize edilmesi ? 4. Bulguların yorumlanması ?
Yorumlar
  • 0 Yorum