İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1125322

Bir bilimsel araştırmanın “yöntem” bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Literatür taramasına bağlı olarak araştırma yapılacak konu ortaya konur.

Hangi araştırma sorusuna yanıt verileceği literatür taramasına bağlı olarak açıklanır.

Araştırma amaçlarına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiği açıklanır.

Araştırma yöntem ve teknikleri anlatılarak elde edilen bulgular açıklanır.

Araştırma sorusu, evren ve örneklemi, elde edilen başlıca bulgular açıklanır.


Yanıt Açıklaması:

“Yöntem” bölümü, bilimsel araştırma raporlarında yer alan temel bölümlerden biridir. Bu bölümde araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanır. Bunun nedeni sonraki araştırmalarda aynı yöntem tasarımıyla gözlemlerin “tekrarlanabilirliğine” olanak sağlamaktır. Böylece birbirinden bağımsız farklı araştırmacılar; farklı katılımcılar ve/veya farklı ürün grupları üzerinde aynı araştırmayı “tekrarlayabilirler”.

Yorumlar
  • 0 Yorum