İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1150710

bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyinin belirlenebilmesi bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?


Gözlenebilir olgular ile ilgili olması

Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Eleştirel Yapıda olması


Yanıt Açıklaması:

Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumları kaydedilir ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyi belirlenir. Yani bilimin diğer bir ayırt edici niteliği “gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi ”dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum