İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1377265

I.Gökyüzünden yağan şey nedir?

II.Eskişehir'e bugün ne kadar yağmur yağmıştır?

III.Suyun döngüsü nasıldır?

A.Açıklayıcı

B.Keşfedici

C.Betimleyici

Yukarıdaki araştırma soruları ve bu soruların türüne ait kategoriler aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir?


I-B, II-C, III-A

I-C, II-B, III-A

I-A, II-B, III-C

I-B, II-A, III-C

I-C, II-A, III-B


Yanıt Açıklaması:

Keşfedici araştırmalarda ele alınan sorun belirsizdir. Temel bilgilerin elde edilmesi amaçlanır. Gökyüzünden ne yağdığının belirsiz olması ve yağan şeyin ne olduğunun anlaşılabilmesi için yapılan araştırma türü keşfedicidir.

Var olan durumu açıklama amacı güden araştırmalar betimleyici araştırmalardır. Eskişehir'e ne kadar yağmur düştüğünün betimlenmesi gerekir.

Suyun döngüsünü açıklamak ise açıklayıcı araştırmaya karşılık gelir. Bu araştırmalarda etki-tepki, neden-sonuç ilişkileri araştırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum