İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1401625

Araştırılan sorunun kavramsal çerçevesi ve kuramsal temellerinin ortaya konulduğu bölüme ne ad verilir? 


Alan yazın taraması

Yöntem

Bulgular ve Yorum

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça


Yanıt Açıklaması:

Alanyazın taraması bölümünde araştırılan sorunun kavramsal çerçevesi ve kuramsal temelleri ortaya konulur. Konuyla ilgili yararlanılabilecek tüm kaynaklar dikkatle incelendikten sonra araştırmacının oluşturduğu kurguya bağlı olarak alanyazından elde edilen bilgiler paylaşılır. Burada kaynakların basit bir özetlemesi yerine ulaşılan tüm bilgilerin ayrıntılı bir çözümlemesi yapıldıktan sonra yaratıcı sentezlere ulaşmak önemlidir. Ayrıca alanyazın taramasıyla ilgili bölümde sistemli, etik ve eleştirel bir tutum yansıtılmalıdır. Kısacası, alanyazın taramasının temel işlevi, sorunun var olan kuramlar ve araştırmalar bağlamında anlaşılmasını sağlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum