İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #555044

Bilimsel araştırmada sınırlılık ne anlama gelmektedir?

 


Bilimsel araştırmada kapsamın sınırlandırılması

 

Bilimsel araştırmada amaçların sınırlı olması

 

Bilimsel araştırmada literatürün sınırlandırılması

 

Bilimsel araştırmaya kısıt getirilmesi

Bilimsel araştırmalarda yöntem ya da kapsamdan dolayı araştırmada gerçekleştirilemeyen çalışmalar ya da karşılaşılan sorunlar


Yanıt Açıklaması:

Araştırmacı, araştırması sırasında yöntem tasarımından kaynaklı olarak bir sorunla karşılaşmış ve bu sorunu aşamamış olabilir. Her ne kadar sorun alanları barındıran bir araştırmadan kaçınmak gerekse de, bu belirli nedenlerle sağlanamamış olabilir. Bu koşulda araştırmacı bu sınırlılığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını, aşılmak için neler yapıldığını ve neden aşılamadığını raporunda açıklar. Araştırma sınırlılıklarının diğer bir nedeni kapsamdır. Araştırmacı kendi araştırmasının kapsamı da^hilinde ilgilendiği soruna/soruya cevap üretebilmiş olabilir. Ancak araştırmanın daha kapsayıcı bilgelere işaret edebilmesi için farklı ve/veya tamamlayıcı kapsamda araştırmalar yapılması gerektiğini farketmiş olabilir. Yöntem ya da kapsamdan kaynaklı bu sınırlılıklar daha sonra yapılacak çalışmalara kılavuzluk etmesi açısından raporda belirtilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum