İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #564830

İçerik analizi araştırmalarında farklı biçimde bilgi toplayarak, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerle paralellik göstermeyen sonuçlara ulaşılması aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle tamamen ters düşmektedir?


Sistematiğin ikinci anlamıyla

Girdi-çıktı dengesizliğiyle

Araştırmacıların kültür, dil gibi farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlara ulaşmasıyla

Nicel sonuçlarda oluşan tutarsızlıkla

Doğru yöntemler kullanılmasına karşın nesnelliğin sağlanamamasıyla


Yanıt Açıklaması:

Berelson’un tanımında yer alan Sistematik kavramının iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi, içeriğin tümünün çözümlenmesi; ikincisi ise problem durumu oluşturma biçiminin diğer yöntemlerle aynı olması, farklı biçimde bilgi toplanmaması gerekliliğidir. Bu durumda soruda geçen açıklama, sistematiğin ikinci anlamıyla açıkça çelişmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum