İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570310

Üst kavramlarla gerekçelendirilerek ilişkilendirilen bulgulara ne denir?


Veri

Birincil veri

İkincil veri

Soyutlama

Bilgi


Yanıt Açıklaması:

Veri; araştırmamızda incelediğimiz değişkenlerin gözlenen niteliksel veya niceliksel özelliklerine atfen saptanan değerlerdir. Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere “birincil veri” denir. Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere “ikincil veri” denir. Soyutlama; gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirmektir. Bilgi; üst kavramlarla “gerekçelendirilerek” ilişkilendirilen bulgulardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum