İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570320

Aşağıdakilerden hangisi “olgu” tanımının taşıması gereken niteliklerden biridir?


Ortak bir karakteristik yapıyı nitelemeli

Ortak özellikleri nitelemeli

Ortak durumların açıklaması olmalı

Sezgisel bir nitelik taşımalı

Duyular yoluyla gözlemlenebilmeli


Yanıt Açıklaması:

Olgu; doğada var olan ve duyular yoluyla gözlemlenebilen oluşlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum