İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1277952

Aşağıdakilerden hangisi davranışı etkileyen ve araştırmalar açıısndan önemli bir etmendir?


Tutum

Davranış

Algı

Bilinç

Bilinçdışı


Yanıt Açıklaması:

Reklam araştırmalarında tutum önemli bir yer taşır. Tutum, davranışı etkileyen bir etmendir. Araştırmacılar açısından bakıldığında ise bu yönü ile önemli bir araştırma değişkeni haline gelir.  Tutum davranışsal deneyimlerden elde edinilen bilgi ve duygulara dayanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum