İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1365804

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın sorununu belirlerken dikkate alınması gereken genel ölçütlerden biri değildir?


Önem

Etik

Özgün

Öznel

Güncel


Yanıt Açıklaması:

Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken birçok ölçütten söz edilebilir. Bunların bazıları oldukça önemlidir ve araştırmacılar tarafından mutlaka dikkate alınır. Söz konusu ölçütleri kendi içinde genel ölçütler ve özel ölçütler olarak sınıflamak olanaklıdır. Genel ölçütler daha çok seçilen konuyla ilgili, özel ölçütler ise araştırmacıyla ilgilidir. Genel ölçütler açısından bakıldığında seçilecek sorun önemli, güncel, özgün, çözülebilir ve etik kurallara uygun olmalıdır. Dolayısıyla, doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum