İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554517

Çeşitli ileti türlerinin (sözlü, yazılı, görsel vb) ya da bunların farklı tasarımlarının nasıl bir iletişim ortamı yarattığını ya da sonuçlarının ne olduğunu bulmayı amaçlayan iletişim araştırmaları, aşağıdaki hangi ölçüt grubunda incelenir?


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişimin temel bileşenleri

 

İdeolojik paradigmalar

 

Süreç ve gösterge bilim

 

Tarihsel bakış açısı


Yanıt Açıklaması:

İletişimin temel bileşenleri açısından, iletişimin özünde içerik ve ilişki olmak üzere başlıca iki boyut bulunmaktadır. İçerik boyutu çoğu zaman duygu, düşünce ve fikirleri kapsamaktadır. Bu boyut daha çok ileti türleri ya da sembol sistemleriyle ilgilidir. Örneğin yazılı, sözlü, görüntülü vb. iletilerden söz etmek olanaklıdır. Belirli iletişim konuları bu açılardan bilimsel olarak irdelenebilir. Hangi ileti türlerinin ya da bunların farklı tasarımlarının nasıl bir iletişim ortamı yarattığı ya da sonuçlarının ne olduğu araştırılabilir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum