İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71915

"Çeşitli markalar ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve karşılaştırmalar bazı markaları, izleyenlerin gözünde değersizleştirirken bazı markaları da rakiplerinden daha öne çıkarabilmektedirler. Küresel olarak düşünüldüğünde, dünyanın öbür ucundan yapılan bir yayın dünyanın başka bir ucunda bulunan bir şirketin borsa değerini değiştirebilmektedir."Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İçerik analizi bir şirketin ayakta kalmasında hayati öneme sahiptir.
Çok fazla ilgi gören markalar bunu içerik analizine borçludur.
Bazı şirketler sadece iyi yapılan içerik analizi sayesinde bulundukları yere gelebilmişlerdir.
Medya içerik analizi, günlük yaşam üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve her alanda insanların tercihlerinde büyük bir rol oynar.
Bir şirketin hizmeti ne kadar iyi olursa içerik analizine duyulan ihtiyaç o kadar azalır.

Yanıt Açıklaması: Kitle iletişimi ile ilgili çoğu araştırmada kitle iletişim araçlarının insanların alışveriş ve oy verme tercihlerine, ve bu bağlamda, davranışlarının ve algılarının değişimine büyük etkileri olduğu belirtilmektedir. Şirket üst düzey ve pazarlama yöneticileri, reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları kitle iletişim araçlarının kurumlarının markasına, itibarına ve iletişim kampanyalarının başarısına büyük etkiler yaptıklarını bilirler. Bu nedenlerden dolayı mal ve hizmetlerinin reklamlarında kitle iletişim araçlarını kullanmayı tercih ederler. Literatürde editörlü medya olarak da adlandırılan radyo, televizyon, gazete, dergi, sosyal ve elektronik medya araçları ile yapılan iletişimin belki de reklamdan daha önemli olduğu söylenebilir. Bu tür araçlarda çıkan yorum, haber ve eleştiriler bu araçları takip eden ve izleyen kitle üzerinde tercihleri açısından da önemli rol oynarlar. Örneğin çeşitli markalar ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve karşılaştırmalar bazı markaları, izleyenlerin gözünde değersizleştirirken bazı markaları da rakiplerinden daha öne çıkarabilmektedirler. Küresel olarak düşünüldüğünde, dünyanın öbür ucundan yapılan bir yayın dünyanın başka bir ucunda bulunan bir şirketin borsa değerini değiştirebilmektedir. Bu nedenlerle editörlü medyada yer alan haber ve mesajlar kurum ya da kuruluşların halkla iletişiminde önemli roller oynamaktadırlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum