İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71934

Aşağıdakilerden hangisi nitel görüşmenin anket ya da ölçek gibi araçlara kıyasla sahip olduğu avantajlarından biri değildir?


Konu hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına imkan sağlar.
Katılımcının beden dilinden bilgi edinmek mümkündür.
Gerektiğinde ek soru sorulabilir.
Elde edilen bilgi nesnel değil özneldir.
Kendisini sözel olarak daha iyi ifade eden katılımcılar için uygun bir yöntemdir.

Yanıt Açıklaması: A, B, C, ve E şıkları nitel görüşmenin avantajlarını ifade etmektedir, D şıkkındaki “elde edilen bilginin öznel olması” ise bu yöntemin avantajlarına değil sınırlılıklarına örnektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum