İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72053

Aşağıdakilerden hangisi nitel veri toplamada kullanılmaz?


Yapılandırılmış görüşme
Odak grup görüşmesi
Gözlem
Döküman incelemesi
Ölçek

Yanıt Açıklaması: Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar da bu sürecin sonunda yorumlarına kanıt olması için veri toplamaktadırlar. Nitel araştırmalarda elde edilen nitel veri, sayılardan oluşan bir yapı içinden değil daha çok sözlü ve yazılı metinlerden toplanmaktadır. Bu araştırmalarda olası veri kaynakları ise, katılımcılarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve dokümanlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum