İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72096

Bir araştırmacının elindeki verilerle yaptığı her analiz işleminde aynı sonuca ulaşması bu araştırmanın hangi güvenirlik ilkesini yerine getirdiğini gösterir?


Tekrarlanabilirlik
Objektiflik
İsabet
Değişmezlik
Saydamlık

Yanıt Açıklaması: Aynı veri seti aynı araştırmacı tarafından tekrar tekrar analiz edilip aynı sonuçlara ulaşılıyorsa araştırmada değişmezlik ilkesi de çalışıyor demektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum