İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72120

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?


Bütçe yetersizliği
Bütçe oluşumunda yardımcı olacak personel bulunması
Bağlı olunan kurula verilmeyen hizmetin geri ödenme şekli
Araştırma projesi dışında sahip olunan diğer sorumluluk ve görevler
Araştırmanın konusuyla ilgili konferans ve seminer bulunması

Yanıt Açıklaması: Araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin olarak sürekli ortaya çıkan sorunlar arasında şunlar sayılabilir: • Bütçe oluşturmada kim yardım edebilir? Örneğin bir üniversitede çalışıyorsanız ve bir araştırma fonuna başvuracaksanız üniversitede, size, bütçenizi oluşturmanın çeşitli aşamalarında yardım etmek için bulunabilecek her çeşit insanların olduğunu göreceksiniz. İşletme yöneticileri veya mali yöneticiler; araştırma görevlileri, bütçe görevlileri, ‘insan kaynakları’ personeli bunlara dâhildir. Bir araştırma bütçesi oluştururken bu kişilerden önceden yardım almak oldukça önemlidir. Bütçeniz tamamlandığında, tüm masrafların doğru oranlarda hesaba katıldığından emin olmak için, bu insanlar tarafından resmi olarak denetletmeniz beklenecektir. • Bütçeniz yeterli olacak mı? Çünkü her zaman görünmeyen harcama kalemleri olabilecektir. Örneğin bir araştırma fonuna başvuruyorsanız çalıştığınız kuruma veya üniversitenize bir pay ayırmanız gerekebilir. Örneğin eğer çalışma bir üniversite bünyesinde gerçekleşiyorsa çoğu üniversite standart bir ücret uygulayacaktır ancak üniversite hiyerarşisinde daha aşağıda, örneğin okulunuz ya da fakültenizde de ücretlendirme olduğunu görebilirsiniz. Yetkiliniz ya da diğer sorumlu yetkililer bu masraflar bütçeye eklenmedikçe projeyi imzalamayacaktır. • Bir araştırma projesi gerçekleştirirken eğer araştırmayı kendiniz yapacaksanız ve araştırma dışında başka bir işiniz varsa bu problem olabilir. Dolayısıyla bağlı olduğunuz kurumdaki yetkiliniz ile proje için ihtiyaç duyduğunuz zamanı, projeye ayırmak için diğer görevlerinizden sizi muaf tutmaya hazır olup olmadıklarını görüşüp belirlemeniz gerekebilir. Ayrıca buna bağlı olarak üst düzey yetkililerle konuşup yeni araştırma personeliniz için kullanılabilecek yeri, donanım ihtiyaçlarını, eğer fon sağlayıcı ortak fon arayışındaysa kullanılabilecek diğer üniversite fonlarını veya diğer fonları görüşmelisiniz. Diğer bir deyişle araştırma için kullanılabilir olan, kuruluşa ait kaynakların bilinmesi oldukça önemlidir. • Ayrıca bağlı olduğunuz kuruma araştırma sürecinde vermediğiniz hizmeti nasıl geri ödemeniz gerektiği de önemli bir konudur. Örneğin çalıştığınız kurum üniversite ise artık çoğu üniversite devlet blok fonları dışında araştırma üstlenmek için gittikçe daha az fon elde ettiğinden, araştırma projesinin birçok maliyetini kullanıcıların ödemesini beklemektedir. Buna sizin zamanınız da dâhildir. Yetkili birimlerle bunun konuşulması gerekmektedir. Tümüyle başka birinin yerinize ikame edilmesinden kaynaklanan giderleri ücretlendirmeniz beklenebilir. • Hazırlanan bütçe fon sağlayan tarafından ve eş düzey hakemler tarafından dikkatli bir şekilde denetlenecektir. Onların bütçenizde nerelerden kesinti yapılabilir olduğuna bakmaları istenecektir. Genellikle, onlara bu tarz hükümlere varmalarında yardımcı olmak için tasarlanmış bir bütçe gerekçesi eklemeniz talep edilecektir. Başka bir deyişle bütçede yerleştirilen her bir unsur için geçerli bir gerekçenin olması ve hazırlanan araştırma bütçesini kontrol edenlere bu gerekçelerin sunulması gerekmektedir. Buna karşılık gerekçe ne kadar iyi olsa da sıklıkla bütçelerde kesintiler gerçekleşecektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum