İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72134

Aşağıdakilerden hangisi Fokus Grup Çalışmalarının, işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?


Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak
Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek
Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek
Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek
Hazırlanacak reklamların maliyetini düşürecek fikirler geliştirmek

Yanıt Açıklaması: Fokus Grup Çalışmaları, hazırlanacak reklamların maliyetini düşürmek gibi bir fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum