İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1189013

“İnsan her şeyin ölçüsüdür” diyerek iletişim ve psikolojideki en önemli kavramlardan birisi olan öznellik kavramını ortaya atan ve herkes için geçerli tek doğru olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristoteles

Platon

Aristuppus

Protagoras

Sokrates


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, antropolojik dönem sofistlerinden Protagoras (M.Ö. 5. yüzyıl) “insan her şeyin ölçüsüdür” diyerek iletişim ve psikolojideki en önemli kavramlardan birisi olan öznellik kavramını ortaya atmış ve herkes için geçerli tek doğru olmadığını belirtmiştir. İletişimde bireysel farkındalığın da temelini oluşturan insanın kendisini iyi tanıması ve kendisiyle uyum içinde olması yönündeki vurgulama da dikkate değer sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum