İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1401221

Veri toplama araçlarının güvenirliğinin hesaplanırken, veri toplama aracının tek sayılı (1,3,5…) maddelerine verilen yanıtlar ile çift sayılı (2,4,6…) maddelerine verilen yanıtlar arasındaki ilişki düzeyine dayanan güvenirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İç tutarlılık güvenirliği

Bölünmüş yarılar güvenirliği

Test-tekrar test güvenirliği

Paralel formlar güvenirliği

Puanlayıcılar arası güvenirlik


Yanıt Açıklaması:

Yanıt B'dir. Bölünmüş yarılar güvenirliğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum