İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #413506

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarıyla ilgili bir güvenirlik türü değildir? 


Test-yeniden test güvenirliği 
Paralel formlar güvenirliği 
Kapsam güvenirliği 
İç tutarlılık güvenirliği 
Bölünmüş yarılar güvenirliği 

Yorumlar
  • 0 Yorum