İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #514733

I. Araştırmanın güvenirliğinin artırılması,
II. Yanlılığı azaltmak,
III. Tema ve kategoriler arasında karşılaştırılma yapılmasına olanak tanımak,
IV. Küçük ölçekli araştırma sonuçlarının daha büyük örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak tanımak, Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerindendir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

I, II ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının 4 nedeni vardır. Yukarıdaki seçeneklerde bu nedenlerin tamamı verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum