İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #539214

Aşağıdakilerden hangi nitel çözümleme yöntemi belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanmasıdır?


Etnografik çözümleme

Eleştirel söylem çözümlemesi

Yorumlayıcı çözümleme

Eylem araştırması

Göstergebilimsel çözümleme


Yanıt Açıklaması:

Etnografi, Yunanca ethnos (insanlar) ve graphein (yazım, betimleme) kelimelerinden oluşmaktadır. Etnografik çözümleme, belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Burada vurgulanması gereken konu; etnografik çözümlemenin, tek başına bireyle değil topluluk duygusu içindeki bireylerle ilgilenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum