İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552157

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde bilgisayar yazılımları ile gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri değildir?


Veri analizinde kodlama

Temaların ortaya çıkarılması

Nitel verilerin sayısal analizi

Bulguların görsel olarak sunulması

Anket uygulaması


Yanıt Açıklaması:

Bilgisayar yazılımları ile veri analizinde kodlama, temaların ortaya çıkarılması, nitel verilerin sayısal analizi ve bulguların görsel olarak sunulması gibi pek çok işlem yapılabilir. Oysa anket uygulaması nicel araştırma yöntemelerinden biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum