İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554298

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içerik çözümlemesinin amaçlarından biri değildir?


Resmetme amacı

 

Sahiplik politikalarını inceleme amacı

 

Sanal dünya ile karşılaştırma amacı

 

Temsil amacı

 

Medya etkisi araştırmalarına destek amacı


Yanıt Açıklaması:

İçerik çözümlemesinin; resmetme, sahiplik politikalarının incelenmesi, gerçek dünya ile karşılaştırma, temsil etme ve medya etkisi araştırmalarına destek verme olmak üzere beş temel kullanım amacı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum