İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #569641

Eğer bir araştırmada temel amaç var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak ortaya konulması ise bu ne tür bir araştırmadır?


Keşfedici

Betimleyici

Sınıflayıcı

Açıklayıcı

Tanımlayıcı


Yanıt Açıklaması:

Bu sorunun yanıtı keşfedici araştırmalardır. Keşfedici araştırmalara bazen “açımlayıcı araştırmalar” da denilmektedir. Bu tür araştırmalarda temel amaç var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak ortaya konulmasıdır. Özellikle araştırmada ele alınan sorunun yeni olduğu ya da yeterince belirgin olmadığı durumlarda temel bilgileri toplayabilmek için keşfedici ara!tırmalardan yararlanılmaktadır. Bu yaklaşım, nitel araştırmalarda da kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum