İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #569878

Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistik tekniği değildir?


Korelasyon

SWOT analizi

Ki-kare

Çoklu regresyon

t-testi


Yanıt Açıklaması:

Korelasyon, t-testi, çoklu regresyon ve Ki-kare teknikleri, yordamsal istatistik teknikleridir. Bunların dışında kalan SWOT analizi ise yordamsal istatistik tekniklerinden birisi değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum