İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1401257

Denenmek üzere ortaya atılan ve verilere dayalı olarak sınandıktan sonra kabul ya da ret edilen önermelere ne ad verilir?


Varsayım

Denence

Sınırlılık

Örneklem

Sorun


Yanıt Açıklaması:

Araştırmalarda denence ile varsayım arasındaki farkın ayırt edilmesi de çok önemlidir. Ne yazık ki, iletişim alanındaki birçok araştırmada hatta araştırma yöntemleri ile ilgili kitaplarda bile bu iki kavram birbiriyle karıştırılmaktadır. Denence (hypothesis), adından da anlaşılacağı üzere, denenmek üzere ortaya atılan ve verilere dayalı olarak sınandıktan sonra kabul ya da ret edilen önermedir. Buna karşılık, varsayım (assumption) test etmeye gerek görmeden doğru olarak kabul ettiğimiz ve çalışmayı üzerine temellendirdiğimiz önermedir

Yorumlar
  • 0 Yorum