İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552112

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde elde edilen verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerinden biri değildir?


Araştırmanın güvenirliğinin artırılması

Yanlılığın azaltılması

Araştırma geçerliğinin belirlenmesi

Tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlaması

İleride daha büyük ve geniş bir örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak sağlanması


Yanıt Açıklaması:

İçerik analizi gibi nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerinden birincisi verileri sayısallaştırarak araştırmanın güvenirliğinin artırılmasıdır. İkinci nedeni yanlılığın azaltması, üçüncü nedeni sayısallaştırılan verilerle tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılması olanağının elde edilmesidir. Dördüncü ve son amacı ise yapılan küçük ölçekli bir içerik analizinin ya da nitel çalışma sonuçlarının, ileride daha büyük ve geniş bir örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak sağlamasıdır. Araştırmanın geçerliğinin belirlenmesi bu nedenlerin arasında yer almaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum