İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #569760

  1. Güncel
  2. Özgün
  3. Çözülebilir
  4. Etik kurallara uygun

Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken ölçütler hangileridir?

 


I, II ve IV

II, III ve IV

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken birçok ölçütten söz edilebilir. Bunların bazıları oldukça önemlidir ve araştırmacılar tarafından mutlaka dikkate alınır. Söz konusu ölçütleri kendi içinde genel ölçütler ve özel ölçütler olarak sınıflamak olanaklıdır. Genel ölçütler daha çok seçilen konuyla ilgili, özel ölçütler ise araştırmacıyla ilgilidir. Genel ölçütler açısından bakıldığında seçilecek sorun önemli, güncel, özgün, çözülebilir ve etik kurallara uygun olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum