İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71920

"Bir deney ortamında aynı kategoride bulunan x ve y ürünü gerçeğine uygun üretilerek iki farklı kullanıcı deneğe sunulmuştur. Denekler ürünleri denemeden önce her ürüne ait iki farklı reklam filmi izlemişler, daha sonra ürünü deneyerek izlenimleri kayıt altına alınmıştır."Yukarıda belirtilen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ve hangi araştırma aşamasında kullanılmaktadır?


Niteliksel yöntem - Ürün ismi araştırması
Niceliksel yöntem - Son test araştırması
Niteliksel yöntem - Son test araştırması
Niceliksel yöntem - Ön test araştırması
Niteliksel yöntem - Son test araştırması

Yanıt Açıklaması: Ön-test araştırmaları, ürün ya da hizmetin örneğin bir reklam materyalinin (TV, Radyo, Basın, Açıkhava vb.) ya da reklam kampanyasının hedef kitlenin tamamının karşısına çıkmadan önceki süreçte gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu araştırmalarda niteliksel yöntem kullanılacaksa genellikle fokus (odak) grup tekniği tercih edilir. Böylece hedef kitlenin beklentilerini, beğendikleri ve beğenmedikleri yönler, derinlemesine inceleme fırsatı yakalanmış olur. Eğer niceliksel araştırma yöntemleri kullanılacaksa bu durumda da firma ya da ürün ihtiyacına göre hazırlanan testler kullanılır. Bir deney ortamında ürünün reklamı ya da materyali gerçeğine uygun bir şekilde hazırlanarak hedef kitleden insanlar ile buluşturulur. Onların düşünceleri irdelenir. Bu çalışmalar farklı ürün tasarımları ya da farklı alternatif reklam örneği şeklinde hazırlanabilir. Deneklere farklı ürünler ya da reklam alternatifleri sunulur
Yorumlar
  • 0 Yorum