İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71923

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda göz önünde bulundurulması gereken durumlardan biri değildir?


Fonlama yılın belli bir dönemi için yapılabilir
Sağlanacak fon miktarının üst sınırları bulunabilir
Fonlama geri ödemeli olabilir
Aynı anda birden fazla fonlama yapılmayabilir
Akademisyenler dışındaki başvuruları kabul etmeyebilirler ya da projede bir akademisyenin yer almasını ön koşul olarak koyabilirler

Yanıt Açıklaması: • Fonlama yılın belli bir dönemi için yapılabilir • Başvuruda bulunacak kişi ve kurum açısından sınırlamalar bulunabilir • Çok sıkı kurallara bağlanmış başvuru süreci izlenebilir • Belli alanlar dışındaki araştırma projelerine fon sağlamayabilirler • Sağlanacak fon miktarının üst sınırları bulunabilir • Aynı anda birden fazla fonlama yapılmayabilir • Araştırma projesinin çıktıları konusunda ikna edilmeleri gerekebilir • Projelerde disiplenler arası bir çalışma arayabilirler • İnovasyona önem verebilirler • Akademisyenler dışındaki başvuruları kabul etmeyebilirler ya da projede bir akademisyenin yer almasını ön koşul olarak koyabilirler. Araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda göz önünde bulundurulması gereken durumlar yukarıda belirtilmiştir. Fonun geri ödemeli olması bu durumlar arasında değildir.
Yorumlar
  • 0 Yorum