İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72001

Aşağıdakilerden hangisi ön-test araştırmasının faydalarından biridir?


Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme
Ürünün marka imajına yaptığı etkiyi görmede yardımcı olacak fikirler sunmak
Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak
Ürünün/reklamın belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak
Eğer revize edilmesi geren bir durum varsa, yeniden düzenlemek.

Yanıt Açıklaması: Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme ön-test araştırmasının faydalarından biridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum