İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72040

Aşağıdakilerden hangisi olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden- sonuç ilişkilerinin niteliğine yönelik tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmayı tanımlar?


Çalışma evreni
Kapsam
Kavramsallaştırma
Tümevarım
Sınırlık

Yanıt Açıklaması: Tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara, yani tüme ulaşmaya, tümevarım denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum