İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72058

Örneğin Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örneklenerek yapılan bir çalışmada; ders anlatımlarında görsel materyal kullanımının, derse olan ilgiyi (görsel materyal kullanmamaya kıyasla) artırdığı bulunmuş olabilir. Bu araştırmanın raporlamasında, araştırmacı nasıl bir yöntemle bu bulguya ulaştığını açıklar. Yöntemin açıklanması aşağıdakilerden hangisine olanak sağlar?


Sınanabilirlik
Gözlenebilirlik
Birikimlilik
Tekrarlanabilirlik
Kavramsallaştırma

Yanıt Açıklaması: Örneğe bakıldığı zaman bir araştırmadan bahsedilmekte ve araştırma yönteminin açıklandığı ifade edilmektedir. Amerika'da ki herhangi bir üniversite aynı çalışmayı yapmak istediğinde açıklanan yöntem üniversiteye yardımcı olacaktır. Bu da yöntemin tekrarlanabilirliğine işaret etmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum