İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1124561

Bir araştırmacı, yaptığı araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemeden aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?


Uygun literatür taraması

Bulguları yorumlama

Soyutlama yapabilme

Zaman ve emek kaybı

Doğru şekilde gözlem yapma ve veri toplama


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmanın kapsamı bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemidir. Bir araştırmacı, yaptığı araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemeden; uygun literatür taraması yapamaz, doğru şekilde gözlem yapıp veri toplayamaz, bulguları yorumlayamaz ve bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak soyutlamayı gerçekleştiremez. Bu yüzden doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum