İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1198553

Aşağıdakilerden hangisinin dayandığı görüşlerin kökeninde 1917 Sovyet Devrimi’nin Avrupa’da bir türlü yayılamamasının yarattığı hayal kırıklığı, faşizmin yükselmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında batı kapitalizminin elde ettiği başarı ve yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler vardır?


Frankfurt Okulu

Birmingham Okulu

Chicago Okulu

Viyana Okulu

Cambridge Okulu


Yanıt Açıklaması:

Eleştirel Kuram adı verilen ve bir anlamda kapitalist sistemin eleştirisi niteliğinde olan paradigma, Frankfurt Okulu’nun görüşlerine dayanır. Frankfurt Okulu bünyesinde oluşturulan görüşlerin kökeninde 1917 Sovyet Devrimi’nin Avrupa’da bir türlü yayılamamasının yarattığı hayal kırıklığı, faşizmin yükselmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında batı kapitalizminin elde ettiği başarı ve yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler vardır. Eleştirel kuramın iletişim çalışmaları açısından önemi bireyi edilgen gören, bireyin yabancılaştığı, şeyleştiği, sahte bir bilincin yaratıldığı, bilimin halka değil sermaye sahiplerine hizmet ettiği geleneksel kuramın karşısında olmasıdır. Sonraki dönemlerde gelişen yapısalcılık, ekonomi politik ve kültürel çalışmalar da eleştirel yaklaşımın temel bileşenleri olmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum