İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558666

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere ne ad verilir?


Değişken

Birincil veri

İkincil veri

Evren

Örneklem


Yanıt Açıklaması:

Araştırmacılar veri elde etmek için bizzat kendileri gözlem yapabilecekleri gibi, amaca ve koşullara göre başkalarının gözlemleri sonucu elde edilmiş verilerden de yararlanabilirler. Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere “birincil veri” denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum