İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #582709

Araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle doğrudur?


Başvuruda bulunacak kişi ve kurum açısından sınırlamalar bulunabilir.

Başvuru süreci sıkı kurallara bağlı değildir.

Fonlama yılın her döneminde mutlaka yapılır.

Sağlanacak fon miktarının üst sınırı bulunmamaktadır.

Aynı anda birden fazla fonlama yaparlar. 


Yanıt Açıklaması:

Maliyetlerin araştırmacının olanakları ile karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda ek finansal kaynaklara ihtiyaç duyulur. Bu fonlar kurum içinden sağlanabileceği gibi kurum dışından da sağlanabilir. Araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda aşağıdaki durumların göz önünde bulundurulması gereklidir:
• Fonlama yılın belli bir dönemi için yapılabilir
• Başvuruda bulunacak kişi ve kurum açısından sınırlamalar bulunabilir
• Çok sıkı kurallara bağlanmış başvuru süreci izlenebilir
• Belli alanlar dışındaki araştırma projelerine fon sağlamayabilirler
• Sağlanacak fon miktarının üst sınırları bulunabilir
• Aynı anda birden fazla fonlama yapılmayabilir
• Araştırma projesinin çıktıları konusunda ikna edilmeleri gerekebilir
• Projelerde disiplenler arası bir çalışma arayabilirler
• İnovasyona önem verebilirler
• Akademisyenler dışındaki başvuruları kabul etmeyebilirler ya da projede bir akademisyenin yer almasını ön koşul olarak koyabilirler. Bu kapsamda doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum