İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71530

I. Araştırmacı yanlılığının engellenmesi II. Araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi III. Teyit edici yaklaşımların engellenmesi IV. Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gözlem teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında gereklidir?


II, III ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
III ve IV
I, II, III ve IV

Yanıt Açıklaması: Gözlem teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında, (1)araştırmacı yanlılığının (reseracher bias) engellenmesi, (2)araştırmacı yönlendirmesinin (responce construction) engellenmesi, (3)teyit edici yaklaşımların (confirmist responces) engellenmesi ve (4)sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi gerekir.
Yorumlar
  • 0 Yorum