İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1227106

İletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini oluşturan yaklaşımlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Aristotles'in “eudemonia”sı ve Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü

Aristuppus’un “hedonizm”i ve Epicurus’un hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi

Aristuppus’un “hedonizm”i ve Aristotles'in “eudemonia”sı 

Epicurus’un hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi ve Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü.

Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü ve Aristuppus’un “hedonizm”i.


Yanıt Açıklaması:

Aristuppus’un (M.Ö. 435-366) hedonizmle hazzın artırılarak acının azaltılması ve Epicurus’un (M.Ö 342-270) hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi (Peterson, Park ve Seligman, 2005) iletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini oluşturmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum