İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1397759

Açıköğretim Sistemi derslerindeki eşzamanlı oturumlarda öğrencilerin öğrenmesini etkileyen değişlenleri ve bunlar arasında öğretim üyelerinin iletişim becerilerinin etkisini incelemeye çalıştığımızı düşünelim.

Bu tür bir araştırmada elde ettiğim verilerin analizinde hangi yordamsal istatistik tekniğini işe koşmamız gerekir? 


korelasyon

t-testi

varyans analizi

çoklu regresyon

ki-kare


Yanıt Açıklaması:

Regresyona dayalı teknikler, bağımsız değişkenler yoluyla bağımlı değişkenin ne ölçüde açıklanabildiğine ilişkin çözümlemelerde kullanılmaktadır. Bağımsız değişken sayısı tek ise doğrusal regresyon eşitliği yazılmakta, birden çoksa ya da çeşitli bileşimler söz konusu ise çoklu regresyon tercih edilmektedir. Bu örnekte de farklı bağımsız değişkenlerin, özellikle de öğretim üyelerinin iletişim becerilerinin bağımlı değişken (öğrencilerin öğrenmesi) üzerine etkisi araştırılmaktadır. Çoklu regresyon uygun bir analizdir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum