İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553693

Aşağıdakilerden hangisi yargısal verilere örnektir?


Belli bir Web sitesinin tıklanma oranı

Belli bir TV kanalının izlenme oranı

Nüfus sayımı verileri

Polisiye dizilerin şiddeti özendirip özendirmediği

Anadolu Üniversitesindeki yabancı öğrenci sayıları


Yanıt Açıklaması:

İşlenmemiş bilgiler iki türde ortaya çıkabilir. Olgusal veriler deneklerin ya da katılımcıların kişisel yorumlarına açık değildir. Eğer olgulara dayalı güvenilir bir ölçüm yapılıyorsa her zaman aynı veriler toplanacak demektir çünkü olgular değişmemiştir. Örneğin, televizyon izleme oranlarını ölçen aygıtın verdiği bilgiler olgusaldır çünkü belirli bir zaman diliminde belirli bir izleyici kitlesinin hangi kanalları izledikleri elektronik olarak saptanmıştır. Yargısal veriler ise bireylere göre farklılık gösterir. Kişisel görüş oluşturmanın olanaklı olduğu her durumda yargısal verileri toplamak olanaklıdır. Örneğin, kitle iletişim araçlarındaki yayınların şiddeti özendirip özendirmediği konusunda herkesin görüşü farklı olacağı için belli sayıda insana bu yönde sorular sorulduğunda ortaya çıkacak veriler büyük ölçüde yargısal nitelikte olacaktır.Polisiye dizilerin şiddeti özendirip özendirmediği doğru cevaptır.

Yorumlar
  • 0 Yorum