İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553890

Pozitivizm ile ilgili hangisi yanlıştır?


İletişim araştırmalarında yararlanılabilecek paradigmalardan biri olan nicel araştırma anlayışının temelidir.

Pozitivist bilgi kuramında bilgi dışarıdaki maddi ortamdadır.

Pozitivizmde bilim anlayışı tektir ve hem doğa bilimlerinde hem de toplum bilimlerinde aynı şekilde uygulanmalıdır.

Pozitivizmde önbilgi ve gözlemlere dayanarak denenceler test edilir.

Pozitivizm, felsefedeki realizm ve idealizm çatışmasında idealizm yanında yer almaktadır.


Yanıt Açıklaması:

İletişim araştırmalarında yararlanılabilecek paradigmalardan biri olan nicel araştırma anlayışının özünde pozitivizm (olguculuk) yatmaktadır. Sosyolog Auguste Comte tarafından geliştirilen pozitivizm, felsefedeki realizm ve idealizm çatışmasında realizm yanında yer almaktadır. Pozitivist bilgi kuramında bilgi dışarıdaki maddi ortamdadır; bu bilgiler görgülü yollarla yani duyularla, gözlemlerle, deneylerle, nesnel biçimde ve ölçülerek elde edilebilir. Pozitivizmde ön bilgi ve gözlemlere dayanarak denenceler oluşturur ve toplanan verilerle bu denenceler test edilir. Pozitivizmde bilim anlayışı tektir ve hem doğa bilimlerinde hem de toplum bilimlerinde aynı şekilde uygulanmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum